11.004 Gemeentebestuur Gemert, Archief van het - 1927 - 1960

5 Openbare orde

bestanddelen
 • 777
  Bescherming van eigendom tijdens en vlak na de oorlog: vermissing en beschadiging van eigendommen; bewaking van particuliere eigendommen; toe-eigening van militaire goederen,, 1940 - 1954,
 • 751
  Huisnummering: huisnummerlijsten september 1955 en maart 1956; hernummering; adresregister gemeente Gemert mei 1960, 09/1955 - 03/1956,
 • 778
  Bewakingsdiensten tijdens de oorlog: instelling bewakingsdienst ter voorkoming van sabotage aan het bevolkingsregister, het distributiekantoor e.d.; grensbewaking,, 1941 - 1945,
 • --
  A-kaarten van de dienstplichtige militairen uit Gemert , (1928) 1941 - 1960,
 • 708
  Wapenen en munitie: voorschriften en richtlijnen; vergunningen voor bezit en overbrenging; teruggave van ingeleverde wapens; liquidatie van de wapenhandel; registers afgegeven machtigingen en ontvangen gelden,, 1939 - 1952,
 • 705
  Aanplakken en afkondigingen: voorschriften en richtlijnen; correspondentie terzake; overeenkomst met de N.V. Publex tot plaatsing van reclameborden,, 1940 - 1960,
 • 706
  Verenigingen en stichtingen: opgaven en overzichten als bedoeld in de Verordening 145/1940; oprichting van verenigingen tijdens de bezetting,, 1940 - 1942,
 • 722-727
  Overlijden: verklaringen van overlijden,, 1926 - 1960,
 • 702-704
  Algemene Politie Verordeningen:, 1928 - 1956,
 • 728-729
  Overlijden:, 1927 - 1964,

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item
Dossiers