11.004 Gemeentebestuur Gemert, Archief van het - 1927 - 1960

5 Openbare orde

Bestanddelen
 • 751
  Huisnummering: huisnummerlijsten september 1955 en maart 1956; hernummering; adresregister gemeente Gemert mei 1960,, 1955 - 1960,
 • 778
  Bewakingsdiensten tijdens de oorlog: instelling bewakingsdienst ter voorkoming van sabotage aan het bevolkingsregister, het distributiekantoor e.d.; grensbewaking,, 1941 - 1945,
 • 708
  Wapenen en munitie: voorschriften en richtlijnen; vergunningen voor bezit en overbrenging; teruggave van ingeleverde wapens; liquidatie van de wapenhandel; registers afgegeven machtigingen en ontvangen gelden,, 1939 - 1952,
 • 777
  Bescherming van eigendom tijdens en vlak na de oorlog: vermissing en beschadiging van eigendommen; bewaking van particuliere eigendommen; toe-eigening van militaire goederen,, 1940 - 1954,
 • 717-718
  Geboorte: registers van geboorte-telkaarten en van telkaarten van levenloos aangegeven kinderen:, 1927 - 1938,
 • 722-727
  Overlijden: verklaringen van overlijden,, 1926 - 1960,
 • 702-704
  Algemene Politie Verordeningen:, 1928 - 1956,
 • 728-729
  Overlijden:, 1927 - 1964,
 • 765-768
  Persoonsbewijzen tijdens en vlak na de oorlog:, 1941 - 1945,
 • 758-759
  Maatregelen tegen landverraderlijke personen:, 1944 - 1959,

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item
Dossiers